Bard AI – Google je predstavio svoju veštačku inteligenciju

Bard AI blog post

U februaru 2023., Google je predstavio svoju izuzetno inovativnu AI tehnologiju, poznatu kao Bard. Bard AI nadmašuje očekivanja pružajući korisnicima potpuno nove i visoko kvalitetne odgovore na njihova pitanja, zahvaljujući impresivnoj količini podataka prikupljenih sa interneta. Bard, poput Chat GPT-a, temelji se na moćnom jezičkom modelu koji je obučen na ogromnom skupu podataka. Međutim, Bard […]

Google oglašavanje za neupućene

U današnje vreme, kada se sve pretražuje na internetu, oglašavanje postaje sve značajnije. Google oglašavanje je jedan od najefikasnijih načina da se dođe do potencijalnih klijenata i poveća prodaja proizvoda ili usluga. Međutim, ako niste upućeni u ovu oblast, može vam biti teško da razumete kako Google oglašavanje funkcioniše i kako da ga iskoristite. Šta […]

Community Manager-uloga, zadaci i izazovi

community-manager

Šta je Community Manager? Community Manager ili menadžer online zajednica svoju ulogu ostvaruje kroz tri bitne funkcije, a to su participacija, monitoring i animiranje online zajednici. Potencijal njegovog učešća u zajednici se najčešće ogleda pri kreiranju određenih sadržaja koji su usmereni na cilj i ciljnu grupu. Kreiranje kreativnog contenta uvek odgovara potrebama firme, a njegov […]

Vitalnost i bezbednost brenda

Blog vitalnost i bezbednost

Pojava interneta je obeležila početak digitalne revolucije i informacionog vremena. Ovom opcijom smo dobili mogućnost da se povežemo sa potencijalnim klijentima i umesto bilborda i flajera prikažemo naše proizvode i brend na mnogo jednostavniji način.

Online prodavnica/online kupovina

Blog online prodavnica

Pojava online prodavnice se vezuje za kupovinu proizvoda putem interneta. U doba digitalizacije ovo je vrlo popularan i isplativ načun kupovine, kako za potrošače, tako i za preduzetnike. Online prodavnica omogućava različite načine plaćanja, što olakšava potrošačima da se brže opredele za ovaj vid kupovine.

Neverbalna komunikacija u poslovnom okruženju

Blog neverbalna komunikacija

Do sada je u našim blogovima bilo reči o tome kako se na klijente može uticati putem društvenih mreža, a kroz korišćenje jednostavnih psiholoških trikova koji često uključuju boje, koncept slike i kombinaciju elemenata. Danas pričamo o drugačijoj, neposrednoj formi komunikacije, koja uključuje direktnu vezu sa klijentom. Ipak, i takvu, direktnu vezu, danas interpretiramo kroz […]

Email marketing strategije

email-marketing-strategije

Do sada smo vas upoznali sa pojmom email marketinga i prednosti koje takav marketing može imati na razvoj posla i pronalaženje novih klijenata. Ako želite da se podsetite kako taj proces izgleda, posetite sledeći link: Email marketing – još jedan način komunikacije sa klijentima. 

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.