usluge

Marketing strategija

Oblik

Ova usluga podrazumeva definisanje i vođenje marketinških aktivnosti u skladu sa zahtevima tržišta i konkretnim rezultatima koje želite da ostvarite.

Prilikom izrade strategije naš tim koristi rezultate do kojih se došlo istraživanjem i analizom tržišta i konkurencije kako bi odredio konkretne marketinške aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja Vaših poslovnih ciljeva.

Marketing strategija

Marketing strategija uključuje:

  • Definisanje ciljne publike prema kojoj će sve aktivnosti kampanje biti usmerene;
  • Analizu sajta (ukoliko postoji) ili predlog za izradu novog sajta;
  • Određivanje komunikacionih kanala marketinga, odnosno društvenih mreža koje će se koristiti.
  • Kreiranje plana marketinških kampanja, aktivnosti i raspodele budžeta;
  • Definisanje parametara za praćenje rezultata;
  • Sprovođenje strategije;
  • Praćenje i reviziju rezultata;

Spremni da zavladate online svetom?

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.