usluge

Poslovno planiranje

Oblik

Usluga poslovnog planiranja pomaže korisnicima da saznaju koliko je njihov biznis rizičan, isplativ i šta je sve neophodno za njegovu uspešnu realizaciju.

Kroz stručno vođstvo našeg tima možete postaviti realne, ostvarive i merljive ciljeve za kraći i duži vremenski period.

Prema tome, poslovno planiranje obuhvata SWOT analizu situacije na tržištu i u Vašoj firmi, kako bi se odredile snage, slabosti, izazovi i potencijalne pretnje.

Poslovno planiranje
Proces poslovnog planiranja uključuje nekoliko koraka:

Dijagnoza

Podrazumeva detaljnu analizu toga gde se Vaša firma trenutno nalazi, što će omogućiti da budemo realni i dosledni u postavljanju ciljeva.

Postavljanje ciljeva

Definisanje realnih ciljeva, načina na koji će se ostvariti i meriti.

Definisanje resursa

Analiza načina finansiranja i neophodnih resursa za ostvarivanje postavljenih ciljeva poslovanja, na kratkoročnom i dugoročnom planu.

Planiranje marketinga

Postavljeni ciljevi biznisa trebalo bi da budu praćeni odgovarajućom marketinškom kampanjom kako bi se izgradila slika brenda i kreirali uslovi za prodaju.

Uz pomoć naših konsultanata, iskustva i proverenih alata Vaša biznis ideja može postati poslovni plan.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.