usluge

PPC - Pay per Click

Oblik

Pay-Per-Click kampanje vas prikazuju u vrhu rezultata Google pretrage kada vaša ciljna grupa pretražuje na internetu pojmove relevantne za vaš biznis. Na ovaj način se povećava broj posetilaca na Vašem sajtu, čime se povećava i obim prodaje ili pruženih usluga.

Uz našu profesionalnu pomoć do svoje publike možete doći sa maksimalno iskorićenim budžetom, što za rezultat ima višestruki povrat novca koji uložite. Visok ROI (return on investment) se postiže u veoma kratkom periodu zahvaljujući performans marketing strategijama koje implementiramo.

Određivanje ciljeva PPC kampanje

Prvo pitanje od kojeg polazimo je šta Vi želite da postignete uz pomoć PPC-ja.

Kakav rezultat očekujete?
Postavljanjem konkretnih i merljivh ciljeva PPC kampanje, možemo da pratimo rezultate i usmeravamo dalji tok aktivnosti kako biste ostvarili poslovni uspeh.

Ciljevi moraju biti usklađeni sa željama klijenta i šta želi da unapredi u svom online poslovanju. Nekad će to biti povećanje poseta sajtu, bolja prodaja, dobijanje novih korisnika, itd. Nakon određivanja ciljeva na osnovu stručne analize, definišu se dalji marketinški koraci – pisanje tekstova u skladu sa relevantnim pojmovima pretrage, kreiranje vizuala ili pripremanje video materijala.

Sastavni deo PPC kampanje je često i kreiranje landing strane, na koju upućujete korisnike koji kliknu na oglas. To može da bude već postojeća stranica na sajtu ili neka posebno kreirana za konkretan oglas. Važno je da stranica sadrži odabrane ključne reči i ima tačno definisanu strukturu koja predstavlja ponudu koju ste dali u oglasu.

digitalni marketing

Google Ads

  • Search ads

Ovo je najčešći oblik PPC oglašavanja. Podrazumeva oglašavanje na internet pretraživačima, garantujući visoko pozicioniranje za odabrane ključne reči. Kako je najpopularniji pretraživač za oglašavanje Google, za postavljanje oglasa se uglavnom koristi Google Ads platforma.

  • Display ads

Ovo su statički ili animirani baneri sa slikom i tekstom koji se pojavljuju na različitim sajtovima. Oni će se prikazivati posetiocima koje ste odredili pri kreiranju kampanje i na taj način ih podsećati o postojanju Vašeg brenda ili da kupe Vaše proizvode ili usluge. Ovaj vid oglasa se najčešće koristi u remarketing kampanjama, odnosno “prate” korisnike koji su već posetili Vaš sajt.

  • YouTube ads

Ovaj vid oglašavanja Vam omogućava da budete vidljivi Vašoj ciljnoj grupi kada konzumiraju video sadržaje na najpopularnijoj video platformi na svetu.

Google

Zequester je Google Partner

Zahvaljujući svojoj ekspertizi u ovoj oblasti, naša agencija za oglašavanje je zvanični Google Partner, što nas čini jednom od povlašćenih marketing agencija u regionu. To znači da smo ispunili sve Google uslove koji podrazumevaju i rast prihoda naših klijenata kao i uspešno uvećavanje baze naših klijenata.

Počnite da zarađujete online, uz stručno vođenje PPC kampanja.

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.