Gradjenje linkova/anchor tekst

Gradjenje linkova

U ovom tekstu razmatramo gradjenje linkova na Vašem sajtu i koji uticaj oni imaju za optimizaciju sajta. Kao što smo pojasnili u prethodnim tekstovima, u zavisnosti od toga sa kojim sajtovima se povezujete i koji sajtovi vode ka Vama, to će i rangiranje biti bolje. Očekujemo da će faktor povezivanja sa drugim sajtovima biti jedan od vodećih u procesu optimizacije sajta, budući da i društvene mreže idu u pravcu veće relevantnosti i autoritativnosti sadržaja.

Gradjenje linkova u obliku jednosmernih i dvosmernih veza

U povezivanju sajtova među sobom postoje jednosmerne veze ili linkovi (kada Vaš sajt upućuje ka nekom drugom sajtu) i recipročne veze (kada Vaš sajt upućuje ka drugom sajtu i drugi sajt prema Vašem sajtu). U slučaju jednosmerne veze, deo PageRank-a Vašeg sajta se prenosi na drugi sajt, a u slučaju recipročne veze dolazi do razmene delova PageRank-ova oba sajta. U oba slučaja, Google algoritam ima tendenciju da ove faktore vidi kao bitne za rangiranje. Međutim, u nekim situacijama nije korisno po sajt da Google pauci indeksiraju linkove među sajtovima, pa se u tim situacijama preporučuje zadavanje komande nofollow putem fajla robot.txt.

Anchor tekst

Linkovi se u tekstu prikazuju na različite načine, mogu biti u obliku slike, linka, ključne reči ili imena brenda. Anchor tekst ima za cilj da informiše korisnika o tome na šta ga link vodi. Na izgled ovog elementa bi posebno trebalo obratiti pažnju. Na primer, ako se koristi ključna reč kao link koji upućuje na drugi sajt; ovaj element ne bi trebalo suviše često koristiti u tekstu. Takođe, ako anchor tekst sadrži više ključnih reči, koje naspram celine teksta izgledaju kao da ne pripadaju tom tekstu, ili izvučeno iz konteksta, to takođe može biti pokazatelj Google-u da nešto nije u redu.

Najsigurnije je da oko 20% posto anchor tekstova koji sa Vašeg sajta upućuju ka drugom budu u formi ključnih reči. Anchor tekst može da sadrži i ime brenda ili samo link bez ikakvog teksta. Link koji vodi ka drugom sajtu, a nije opisan (nema teksta) nije toliko moćan faktor optimizacije koliko na primer link koji u svom opisu ima ključnu reč. Slika sa Vašeg sajta takođe može linkovati ka drugom sajtu, ovo je manje bitan faktor za optimizaciju, ali se takođe može koristiti u povezivanju sajtova među sobom. Bitno je napomenuti da ključne reči budu u alt tagu slike koja linkuje ka drugom sajtu. U suprotnom, ako alt tag nije promenjen, može se desiti da se link vezuje za sajt ili sadržaj sa koga je slika skinuta, iako nema veze sa njim.

<a href='http://sajt.com/page.html'>ključna reč</a>

Link koji uključuje ključnu reč

<a href='http://sajt.com/page.html'>naziv brenda</a>

Link koji uključuje naziv brenda

<a href='http://sajt.com/page.html'>www.sajt.com/pages.html</a>

Link koji u sebi ne sadrži tekst

<a href='http://sajt.com/page.html'><img src='https://sajt.com/img.jpg' alt='ključna reč'><a>

Slika kao link koji vodi ka drugom sajtu

Neko opšte pravilo je, ako je link vidljiv, Google pauci će ga indeksirati, a ako je zadata komanda nofollow, link neće biti indeksiran. Pauci takođe vide i indeksiraju sve veze u fajlovima sledećih ekstenzija: .html, .swf, .pdf, .ps, .dwf, .bas, .c, .kml, .gpx, .hwp, .java, .xls, .ppt, .docx, .odp, .ods, .odt, .pl, .py, .rtf, .svg, .txt, .css, .ans, .wml, .wap, .xml. Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da upotreba linkova treba da bude što prirodnija, a to znači da nema previše ključnih reči, da se ne povezuje sa sajtovima čiji sadržaji nisu od poverenja, da ne izgleda kao da je link plaćen. Ako je link plaćen, onda treba zadati komandu nofollow.

Izgled anchor teksta

Za indeksiranje linka je bitno i gde je položen. Google relevantnost linka povezuje i sa vidiljivošću linka, tačnije njegovom pozicijom. Linkovi koji se nalaze u zaglavlju i sadržaju stranice su bitniji od onih koji se nalaze u bočnim delovima stranice ili na kraju. Takođe, i sama lokacija unutrar html koda je veoma bitna.

PageRank prelazi na stranicu koji je naveden u prvom linku, svi ostali će se zanemariti osim u situaciji kada se putem heštaga (hashtag) ukazuje na specifičnu unutrašnju lokaciju u okviru strane. Takođe, ako na stranici imate više linkova koji upućuju ka nekom sajtu, Google će korstiti tekst onog linka koji se nalazi na samom vrhu teksta.

Možemo zaključiti da je za izgled linka bitna:

 1. Veličina slova – ako se slova u anchor tekstu razlikuju od većine slova u tekstu, to će uticati na značaj linka;
 2. Lokacija linka – smatraju se relevantnim oni linkovi koji su bolje pozicionirani na stranici, tako da su odmah vidljivi korisnicima;
 3. Pozicija linka – kada je na stranici ili u html kodu više linkova, prioritet dobija prvi link;
 4. Boja teksta u linku – ako se boja linka poklapa sa pozadinom, link nije vidljiv korisnicima pa to umanjuje njegovu važnost;
 5. Previše reči u linku – pretrpavanje ključnih reči loše utiče na optimizaciju i rangiranje;
 6. Previše ključnih reči u linku;
 7. Komercijalnost linka – ako link sadrži tekst ,,kupi” ili ,,jeftino” Google-u dobija informaciju da link nije informativan, nego komercijalan što umanjuje važnost linka;
 8. Tip linka – tekstualni link će imati veću važnost od slike;
 9. Veličina slike – ako je veličina slike mala, na primer samo 1 piksel, to je pokazatelj Google-u da je slika nevidljiva za ljude, pa samim tim link dobija manje na važnosti;
 10. Kontekst teksta odgovara prirodi linka – Susedne reči u tekstu i grupa reči iz tog sadržaja ima veze sa linkom — Kontekst reči i pasusa oko linka može da utiče na relevantnost koja se pridaje linku. Dakle, link koji je u vezi sa tekstom koji ga okružuje je dobar, dok link koji nema nikakve veze sa tekstom oko njega nije.;
 11. Ako je Vaš sajt jedini ka kome linkuje drugi sajt, to bi značilo da dobijate veći deo njegovog PageRank. Međutim, ako je Vaš sajt nije jedini ka kome se linkuje, PageRank se smanjuje;
 12. Ključna reč u linku koji linkuje ka nama može da poveća važnost linka;
 13. Ponašanje korisnika – ako korisnici kliknu na sadržaj, dele ga na društvenim mrežama ili ga bukmarkuju, to je pokazatelj Google-u da je sadržaj važan;
 14. Jezik na kome je pisan sadržaj – jezik na kome je pisan sadržaj treba da se poklapa sa tekstom u okviru linka;
 15. Broj korisnika koji otvori link – što je veći broj korisnika koji kliknu na link, to je link važniji;
 16. Autoritativnost linkova –  ako linkovi koji vode ka Vašem sajtu dolaze od autoritativnih sajtova, to je znak Google-u da je link bitan, pa samim tim i Vaš sajt ka kome link vodi;
 17. Broj prirodnih linkova – Google-u je jasno je da je broj linkova koji prirodno linkuju ka Vama nešto što dolazi vremenom. Ako je Vaš sajt relativno nov u pretraživaču, a već ima prirodne linkove koji vode ka njemu, to je znak Google-u da su linkovi plaćeni, što može voditi penalizaciji. Takođe anchor tekstovi koji vode ka Vašem sajtu moraju biti raznovrsni i ako je moguće da dolaze sa različitih sajtova. Pretrpani linkovi, sa mnogo ključnih reči su takođe znak da pokušavate da manipulišete rangiranjem. Dolazni linkovi treba da budu raznovrsni ne samo u svojoj formi, već i u sadržaju ka kojima linkuju. Možemo na primer da imamo linkove sa različitih sajtova sa različitim ključnim rečima, ali da linkuju samo ka jednoj stranici što opet negativno utiče na rangiranje.
 18. PageRank se može nepotrebno razblažiti ako postoje različiti URL-ovi Vaše početne strane sajta. U tom smislu, potrebno je izabrati jedan URL, ka kojem će dosledno linkovati i Vaši korisnici i Vi.

Koje strategije koristiti za građenje linkova:

– Dolazni linkovi sa autoritativnih sajtova upućuju ka Vašem sajtu – ovo nije uvek moguće, pa ako na sajtu imate dolazne linkove sajtova koji su u uskoj vezi sa nekim većim i autoritativnijim sajtom, to takođe pomaže u optimizaciji;

– Vaš sajt obezbeđuje linkove koji vode ka sajtovima koji imaju sličnu tematiku – ako prodajete mašine za šivenje, bilo bi dobro da na sajtu imate linkove koji će upućivati ka sajtovima različitih proizvođača mašina;

– Linkovi koji upućuju ka Vašem sajtu dolaze sa sajtova obrazovniih ili vladinih institucija;

– Linkovi koji dolaze sa sajtova sa velikim PageRank-om –  iako je ovaj faktor bitan, ne znači da je presudan u rangiranju, jer je samo jedan od indikatora važnosti stranice;

– Bolje je imati nekoliko dolaznih linkova sa različitih domena, nego mnogo dolaznih linkova sa par domena;

– Linkovi koji upućuju ka Vašim stranicama – ako dolazni linkovi upućuju na stranice Vašeg sajta to je znak Google-u da je sadržaj Vašeg sajta bitan za korisnike; osim toga linkovi ka različitim stranicama obezbeđuju i bolje indeksiranje tih strana;

-Linkovi koji dolaze od lokalnih preduzeća – ako je Vaš posao baziran na jedan region, onda bi valjalo da na sajtu imate linkove lokalnih preduzeća, još ako su i tematski povezani sa Vašim sajtom, rangiranje će biti mnogo bolje.

Šta ne treba raditi u procesu građenja linkova:

– Izbegavajte dolazne linkove na svakoj strani sajta –  nemoguće je da svaka strana ima dolazni link, osim ako nije plaćen, a to onda obaveštava Google da ste link platili;

– Kupovina linkova, recipročno linkovanje ili farme linkova su opcije koje ne bi trebalo da koristite u procesu građenja linkova;

– Ne linkovati ka sajtovima čiji su sadržaji sumnjivog kvaliteta;

– Ne linkovati ka sajtovima koji nemaju veze sa Vašom temom – na primer ako se bavite šivenjem, logično je upućivati ka proizvođačima šivaćih mašina, a ne ka turističkoj agenciji, osim ako tekst ne upućuje na taj link. U tom slučaju potrebno je zadati komandu nofollow kako pauci ne bi indeksirali ove linkove.

Vidimo da je za optimizaciju od posebnog značaja ako se sadržaj stranice šeruje, komentariše, lajkuje ili na neki drugi način ,,širi” po internetu. Pošto su ovo faktori koje pretraživači razmatraju kada rangiraju stranicu, vrlo je bitno da ih ubedite da je Vaša stranica ,,popularna”. Naravno, popularnost stranice se gradi kroz dostupnost sadržaja korisnicima. Ako je sadržaj na sajtu lak i razumljiv, uočljiv, čitljiv i pre svega kvalitetan, biće zanimljiv osobama koje čitaju sadržaj, pa će Vas zbog toga Google bolje rangirati.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa optimizacijom za Google ili su Vam potrebne profesionalne SEO usluge, slobodno nas kontaktirajte kako bismo uradili besplatnu analizu Vašeg sajta i dali Vam predloge za optimizaciju kako biste bili rangirani bolje na Google pretrazi.

Podelite ovaj članak

Pročitajte ostale članke

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.