Interni faktori rangiranja na stranici (on-site SEO)

  • Početna
    /
  • Interni faktori rangiranja na stranici (on-site SEO)
interni faktori rangiranja

U ovom tekstu detaljnije objašnjavamo na šta je sve potrebno obratiti pažnju prilikom on-site optimizacije za Google i koji sve interni faktori rangiranja mogu da nam pomognu u tome.

Interni faktori rangiranja obuhvataju sledeće elemente:

Title tag ili deskriptivni link

Title tag je najvažniji element unutrašnjeg (internog) rangiranja. Funkcija title tag-a je da informiše pretraživač o sadržaju stranice, pa je zato poželjno ključne reči staviti u title tag. Da bi pretraživač pravio validne veze između ukucanog upita i sadržaja Vaše stranice, bitno je da naslovi ne budu identični. Identični naslovi mogu stvoriti konfuziju u prikazu rezultata u pretraživaču, što može negativno uticati na Vaše rangiranje.

Drugi faktor koji utiče na uspešno rangiranje title tag-a je i količina slova u naslovu. Zato bi trebalo povesti računa o tome da se dužina naslova ograniči na maksimalno 67 karaktera. Ako naslov sadrži više karaktera od pomenutog broja, Google će iseći naslov. Title tag se u Google-u pretraživaču pojavljuje kao deskriptivni link, koji klikom vodi do određenog sadržaja. Poželjno je obratiti pažnju da ključne reči idu na početku title tag-a ukoliko je to moguće. Međutim, izgled deskriptivnog linka će zavisiti i od traženog upita.

Cilj Google-ovog poslovanja je da njegovi korisnici budu zadovoljni rezultatima koje dobijaju, s tim u vezi Google će deskriptivne linkove prikazivati u različitim oblicima, kako njemu odgovara. Nekada će deskriptivni link biti skraćen, nekada deo linka izbrisan, u nekim slučajevima se dešava da pretraživač povuče sa samih stranica sadržaj i prikaže ga kao deskriptivni link. Takođe, naziv firme možemo i ne moramo pisati u title tagu, ali čini se da je Google-u lakše da tako prepoznaje sadržaje. Ako ne postoji naziv firme, Google će je nekada samoinicijativno staviti u deskriptivni link, zajedno sa drugim ključnim rečima.

Title tag - deskriptivni link

Slika 1. Title tag – deskriptivni link za ukucane reči ,,zenske tasne“

 

Meta description tag (opis ispod deskriptivnog linka)

Meta tag je nije toliko bitan za rangiranje sadržaja u pretraživaču, koliko za opis deskriptivnog linka. Tekst u meta tagu treba da sadrži ključne reči i kratko objašnjenje u vezi sa linkom i sadržajem do koga link vodi. Naš savet je da maksimalno iskoristite meta tag i pametno oblikujete title tag, kao i ključne reči. U suprotnom, desiće se da ako ne stavite opis ispod linka, Google će sam da povuče sadržaj sa strane koja najviše odgovara traženom upitu. Delovi koje će pretraživač da povuče uglavnom se vezuju za uvodni i zaključni deo stranice, što nam govori da je veoma bitno ključne reči staviti na početku i kraju teksta.

Meta tag

Slika 2. Meta tag za ukucane reči ,,zenske tasne“

 

Ključne reči u nazivu domena kao interni faktori rangiranja

Imajući u vidu da sajtovi mogu da naprave svoje domene od najtraženijih ključnih reči i to iskoriste za rangiranje (na primer ,,tasnetorbekupionline“), Google-ovi algoritmi pretraživanja ove domene vide kao spam. Umesto toga, zagovara se autentičan sajt sa jedinstvenim nazivom i sadržajem. Na taj način pretraživač dobija informaciju da je sajt zaista vredan vrha pretrage iako u domenu nema ključne reči vezane za posao.

Headline tags /H1, H2, H3 – naslov i podnaslovi u tekstu

Headline tagovi, pogotovo H1 su posebno bitni, jer Google algoritam traži poklapanje ključnih reči iz meta tag-a i meta opisa sa ključnim rečima u H1 tagu. Za H1 tag je bitno da je postavljen na početku stranice, da je čitljiv i smislen posetiocima. Takođe, poželjno je da se ključna reč nalazi što bliže početku H1 taga, kao i da bar još jedan H2 tag na stranici u sebi ima ključnu reč.

Linkovani tekstovi (anchor tekst)

Unutar stranice je poželjno da postoje linkovi koji vode ka validnim sadržajima. To mogu biti sadržaji unutar stranice, ili sadržaji drugih sajtova. Previše takvih linkova u tekstu može biti signal Google-u da želite da iskoristite taj element kako biste podigli saobraćaj na stranici. U tom slučaju bićete penalizovani i Vaš sadržaj neće biti vidljiv u pretraživaču. Da se podsetimo, anchor tekst je kada određeni tekst linkujete, a klikom na taj link Vam se otvara druga strana.

Ključne reči u sadržaju teksta

Valjalo bi ključne reči stavljati i u sam sadržaj teksta, pogotovo sa početka i kraja teksta, jer je najverovatnije da će iz tih delova Google povlačiti sadržaj za meta tag ili deksriptivni link. Međutim, ključne reči treba koristiti na smislen način tako da sadržaj korisnicima bude čitljiv. U suprotnom, ako pretraživač prepozna da je previse ključnih reči koje ničemu ne služe, penalizovaće nam sajt. Uostalom, takav sadržaj može biti odbojan i korisnicima, pogotovo kada je pretrpan rečima čije ponavljanje nije od posebne važnosti za suštinu teksta. Iako je nekada broj ključnih reči bio važan kriterijum rangiranja, sada je mnogo bitniji sadržaj teksta.

Neko optimalno rešenje je da se sa ključnim rečima ne preteruje, ali da se pojave dovoljan broj puta (na smislen način), kako bi Google prepoznao sadržaj relevantnim za te ključne reči. Formula za izračunavanje gustine ključnih reči je broj ključnih reči, podeljen sa ukupnim brojem reči u tekstu. Na primer, ako ukupno u tekstu imamo 500 reči, a 10 od njih su ključne reči, onda je 10/500 je 0,02 ili 2%.

Naravno, ne treba da se osvrćete na savete raznih stručnjaka i da pokušavate da imate određen postotak ključnih reči jer je Google algoritam odavno mnogo pametniji od određivanja relevantnosti sadržaja na stranici za neku ključnu reč od gustine reči. To možete videti i u videu ispod u kome čuveni Mat Cutts odgovara na pitanje: „Koja je idealna gustina ključnih reči na stranici“. Budući da je Mat zaposleni u Google-u, treba mu verovati na reč.

Slike

Google ne vidi slike u onom obliku u kakvom ih vidimo mi, već putem Alt taga. Zato, bitno je da se u Alt tagu nalaze ključne reči za sliku koju postavljamo u sadržaj stranice. Iako Google ne vidi sliku, može razumeti kada neko koristi previše ključnih reči u Alt tagu, pa sajt može biti penalizovan i zbog ovog postupka. Da bi se pretraživaču pomoglo da uspešnije indeksira postavljene slike, možemo koristiti XML image site map.

URL struktura

Na rangiranje utiče i naziv URL stranice. URL stranice bi trebalo da sadrži ključne reči, ali sa ovim ne treba preterivati, jer previše ključnih reči čini link predugačkim i nečitkim. URL-ovi duži od 30-40 karaktera biće prekinuti u prikazu u Google pretrazi.

Jedinstven sadržaj

Na rangiranje u pretraživaču utiče i kvalitet sadržaja. Ako se u Google ukuca reč ,,satovi”, on će prikazivati samo one sadržaje koji su relevantni, čime žele da obezbede korisnicima brže dolaženje do informacija. Međutim, dešava se da neke kompanije prodaju slične proizvode i da bi se razlikovale jedna od druge potrebno je da osim proizvoda ponude svojim korisnicima i kvalitetan sadržaj ili drugačiji opis proizvoda. U nekim slučajevima, drugačiji opis proizvoda nije moguć, osim možda dodatnih informacija o samom proizvodu ili ocene proizvoda, iskustva korisnika i slično.

Vidljivost sadržaja na mobilnim telefonima i brzina učitavanja stranice

Kako sve veći broj ljudi koristi telefone za pretraživače, od velikog je značaja da sadržaj stranice bude prilagođen rezoluciji telefona, jer ćete na taj način biti dostupniji korisnicima. Drugi bitan faktor prema kome Google rangira Vaš sajt je brzina njegovog učitavanja. Google-u je bitno da svojim korisnicima obezbedi brzinu dolaženja do informacija i jedinstvenost sadržaja, jer ako to ne urade, korisnici mogu preći na drugi pretraživač.

404 page not found

Ako se na Vašem sajtu nalazi mnogo linkova koji vode do stranica koje se ne mogu učitati ili ima mnogo linkova video zapisa koji ne rade, Google Vas može penalizovati zbog toga. Takođe, sajtovi koji koriste flash neće biti vidljivi na mobilnim telefonima i tabletima, pa savetujemo da flash u potpunosti izbacite iz upotrebe kada je prikaz sadržaja na internetu u pitanju.

Čitljivost i gramatika

Google-ov algoritam može da prepozna broj slogova u reči i broj reči u rečenici, i na osnovu toga zaključi kolika će biti čitljivost sadržaja. Što je kvalitetnija čitljivost i rečenice smislene, bolje je rangiranje u pretraživaču.

Novi sadržaji

Kako Google daje prednost novim informacijama, savet je da s vremena na vreme (ako postoji potreba za tim), obnovite Vaše sadržaje. Najbolje bi bilo obnoviti sadržaj na onim stranicama na kojima je inače velika posećenost. Takođe, trebalo bi voditi računa o aktuelnosti sadržaja, zastareli tekstovi koje niko više ne posećuje takođe mogu negativno uticati na rangiranje.

Ime, adresa i broj telefona kompanije

Za kompanije kojima je cilj da budu vidljive na lokalnom nivou je bitno da kroz svoje sadržaje ubace, pored imena kompanije i adresu i broj telefona. Poželjno je da ime mesta bude vidljivo u deskriptivnom linku, jer to dodatno odvaja Vašu kompaniju od većine koje imaju sličan proizvod. Ne bi trebalo preterivati ni sa brojevima telefona, jer pretraživač nema kriterijum po kome će sortirati te brojeve.

Statički linkovi vs. dinamički linkovi

U primeru statičkog linka http://www.vassasajt.com/direktorijum/fajl.html, naziv stranice bi se odnosio na:  fajl.html. Statički linkovi nude više prednosti od dinamičkih linkova, za početak oni su smisleniji i veća je verovatnoća da će korisnici kliknuti na njih. U statičkim linkovima nema duplog sadržaja, što je pretraživačima naročito korisno. Za razliku od dinamičkih linkova, statički linkovi se manje lome i imaju manje znakova.

Dinamički linkovi često sadrže znakove: ?, &, %, +, =, $, cgi-bin, .cgi. Primer dinamičkog linka je: http://www.vasssajt.com/s/ref=nb_sb_noss/183-1484986-3953124?url=search-alias% 3Daps&field-keywords=keyword1%20keyword2, gde bi se naziv stranice odnosio na deo: 183-1484986-3953124?url=search-alias%3Daps&field-keywords=keyword1%20keyword2. Kao što se može primetiti ovaj link je mnogo duži i nepregledniji. Sadrži mnogo znakova, pa je veća verovatnoća da će pući.

Zbog toga što link nije čitljiv i smislen, nemoguće je zapamtiti ga. Ne bi se dobro prikazivao u štampanom ili bilo kom drugom obliku. Poslednje i možda najvažnije je što Google (pauci) teško indeksiraju dinamičke linkove, što za posledicu ima da sadržaji nisu vidljivi u pretraživaču. Međutim, dinamičke veze mogu biti korisne, pogotovo kada integrišu bazu podataka određenih proizvoda sa prikazom veb stranice. U ovim situacijama, postoji način da se dinamički link prikaže kao statički. Suština je da dizajnirate svoj sajt tako da Google-u olakšate indeksiranje stranica, slika, video zapisa, kao i drugih delova sajta.

XML mapa sajta

Ovaj alat omogućava Google-ovim paucima (crawlers) da lako pretražuju Vaše sadržaje, pogotovo one za koje je potrebno više vremena da bi se indeksirali. Teoretski, pauci bi sami našli Vaše sadržaje, prateći linkove, ali ovo je mnogo efikasniji način da se njihov rad ubrza, usmeri na sadržaje koji se sporije indeksiraju i obaveste o najnovijim promenama na sajtu. Iako ovaj deo nije obavezan u radu sajta, korisno je imati ga, jer pretraživaču prikazuje informacije ne samo o stranicama, već i o drugim delovima sajta. Spisak linkova koje XML mapa omogućava je vidljiv samo pretraživaču, ne i posetiocima.

XML mapa sajta se razlikuje od mape koja predstavlja strukturu sajta i namenjena je korisnicima u cilju lakšeg snalaženja na sajtu.

Robot.txt

Ovaj fajl se nalazi u strukturi sajta i Google-u (paucima) daje instrukcije o stranicama i linkovima koje bi trebalo, odnosno ne bi trebalo indeksirati. Rezultat davanja ovih instrukcija je brže i potpunije indeksiranje.

URL preusmeravanje

Pod URL preusmeravanjem se podrazumeva da stranica bude dostupna na više od jedne URL adrese. To praktično znači da kada kliknete na jedan link bićete preusmereni na drugi link, kao u primeru: www.vasstaridomen.com na www.vasnovidomen.com. Funkcija preusmeravanja je da se dolazne veze preusmere na novu lokaciju. Postoje dve vrste preusmeravanja:

Preusmeravanje sa jedne stranice na drugu; ovakav vid preusmeravanja je često korišćen za manipulaciju boljim rangiranjem, pa njegovo korišćenje može narušiti pozicioniranje sajta u pretraživaču.

Preusmeravanje sa jednog servera na drugi; ovaj vid je mnogo sigurniji i neophodniji za korišćenje. Dva najčešća preusmerenja ovog tipa su preusmerenje 301 i preusmerenje 302.

Duplirani sadržaji

Google svojim korisnicima želi da obezbedi najrelevantniji sadržaj. S tim u vezi, njega ne zanima što više sajtova prodaje isti proizvod, već kakav opis sajtovi koriste kako bi promovisali svoj proizvod. Savet je da ne treba kopirati sadržaje i opise proizvoda sa drugih sajtova, pogotovo ako su to sadržaji koji se odnose na specifikaciju nekog predmeta. Google u tom slučaju prikazuje sajt koji je izvorno napisao opis tog predmeta. Tako na primer ako prodajete knjigu sa istim opisom proizvoda koju ima i Amazon, on će biti među prvim rezultatima, dok to neće biti slučaj sa Vašim sajtom. Google ne voli ni duplirane sadržaje u nazivu linka, ali ni kopirane sadržaje sa drugih sajtova, jer sve to utiče na loše rangiranje i moguću penalizaciju.

Jedinstvena  URL adresa

Jedinstvena URL adresa onemogućava dupliranje sadržaja tako što za izabrani naziv sajta nudi moguće domene sa različitim ekstenzijama. Na sajtu proveradomena.com možete proveriti da li je ekstenzija za naziv Vašeg sajta zauzeta ili ne.

Interni faktori rangiranja nam pomažu u optimizaciji sajta, a to ima za posledicu bolje rangiranje u pretraživaču. Ono što interni faktori rangiranja objašnjavaju je da posebnu pažnju treba obratiti na izgled deskriptivnog linka u pretraživaču, kao i opis ispod linka. Ako je naslov linka dobro formulisan, opis specifičan i oba elementa sadrže ključne reči već ste na dobrom putu da budete vidljiviji od konkurencije. Međutim, prava prednost se postiže poznavanjem i drugih elemenata koje je bitno zadovoljiti kada optimizujete sajt.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa optimizacijom za Google ili su Vam potrebne profesionalne SEO usluge, slobodno nas kontaktirajte kako bismo uradili besplatnu analizu Vašeg sajta i dali Vam predloge za optimizaciju kako biste bili rangirani bolje na Google pretrazi.

Podelite ovaj članak

Pročitajte ostale članke

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.