Eksterni faktori rangiranja (off-site SEO)

 • Početna
  /
 • Eksterni faktori rangiranja (off-site SEO)
eksterni faktori rangiranja

Eksterni faktori rangiranja su isto toliko bitni kao i faktori internog rangiranja, možda i bitniji, jer na ove faktore nemamo direktan uticaj. Kako je nemoguće manipulisati ovim faktorima, Google im kroz strukturu svog algoritma pridaje veću pažnju.

Eksterni faktori rangiranja (off – site optimizacije) su:

Spoljni linkovi – linkovi koji dolaze sa drugih veb stranica;

Anchor tekst (linkovani tekst) u spoljnim linkovima;

Raznovrsnost linkova,

Validnost sajta i autaritativnost domena (Domain Trust & Authority);

Signali geo-lokacije;

Vreme provedeno na sajtu i ponašanje korisnika;

Identifikatori kompanije;

Društvene mreže.

Spoljni linkovi – linkovi koji dolaze sa drugih veb stranica

Ovaj faktor ne možemo da kontrolišemo, on u potpunosti zavisi od toga da li je naš sadržaj validan, kvalitetan i praktičan. Ako jeste, drugi sajtovi će linkovati ka njemu, a takva ,,internet preporuka“ mnogo znači za rangiranje sajta u pretraživaču. Google na taj način dobija informaciju da je sadržaj kvalitetan i vredan čitanja, pa će ga automatski stavljati u vrh pretrage. Kako je Googl-u bitno da održi svoju reputaciju najboljeg pretraživača, svojim korisnicima mora obezbediti najbolje sadržaje u najkraćem vremenskom roku (brzina Google pretraživača je manja od sekunde).

Anchor tekst (linkovani tekst) u spoljnim linkovima

Ako drugi sajtovi kroz linkovane tekstove pominju ono čime se bavite uključujući ime kompanije ili određene ključne reči, to je snažan pokazatelj Google-u da je Vaš sajt relevantan i atoritativan. Google-u je bitnije kako Vas drugi korisnici vide, a ne kako se Vi prikazujete. Linkovani tekstovi obično sadrže samo URL sajta, ime brenda ili ključne reči vezane za oblast rada kompanije. Ako ima mnogo ključnih reči u linku, Google ih može prepoznati kao spam i zbog toga pretpostaviti da je link plaćen, što može rezultirati penalizacijom. Isto tako Google ne voli linkovanu ključnu reč koja se često ponavlja, odnosno poželjno je da linkovane ključne reči koje vode ka Vašem sajtu budu raznovrsne. Na primer, ako imate online prodavnicu koja se bavi prodajom satova i imate mnogo spoljnih linkova koji vode ka Vašem sajtu, a svi ti linkovi su reč „satovi“, google može da posumnja da su ti linkovi plaćeni. Prirodno je da linkovi ka Vašem sajtu budu raznovrsni, pa bi tako logično bilo da linkovane reči ka Vašem sajtu budu „sat,“ „satovi“, „prodaja satova“, „kliknite ovde“, „naziv sajta“ i slično.
Suština je da je linkovani tekst koji dolazi od drugih sajtova i sadrži ime kompanije ili ključne reči vezane za oblast rada kompanije veoma poželjan faktor eksternog rangiranja. Međutim, da bi bio efikasan, ne sme biti pretrpan ključnim rečima i ne sme se ponavljati često u tekstu.

Raznovrsnost linkova

Eksterni faktori rangiranja uključuju i raznovrsnost linkova. Ako sajtovi linkuju ka Vašem sajtu to će uticati na rangiranje, ali ni izbliza toliko dobro kao da linkuju ka konkretnim stranicama na sajtu. Šta više, Google ne gleda samo ovaj faktor, već i raznovrsnost sajtova koji linkuju ka Vama. To bi u principu značilo da što je veći broj sajtova koji linkuju ka konkretnim sadržajima na Vašem sajtu, rangiranje je bolje.

Validnost sajta

Faktor koji Vam može mnogo pomoći u rangiranju je ako sajt sa velikom autoritativnošću upućuje na Vas. Na primer, ako sajt djaksport.com  navodi linkove koji vode ka Vašim sadržajima na sajtu, relevantnost Vašeg sajta se povećava. Što je brend ili kompanija poznatija, a linkuje direktno ka Vama, to će i Vaš sajt biti bolje rangiran. Međutim, neće uvek biti slučaj da kompanije linkuju ka Vama, zato za sajt može biti dobro i ako ka Vama linkuje kompanija ka kojoj je linkovala neka autoritativnija kompanija. Na primer, ako djaksport.com linkuje ka sajtu kupujemprodajem.com, a sajt kupujemprodajem.com linkuje ka Vašem sajtu. Isto tako trebalo bi obratiti pažnju i ka kome linkujete. Ako se vezujete za sadržaje sajtova koji inače nisu dobro rangirani, može se desiti da to negativno utiče i na Vaše rangiranje.

Drugi eksterni faktori rangiranja koji takođe utiču na validnost Vašeg sajta su:

 1. Starost domena (koliko dugo ste vidljivi u pretraživaču);
 2. Google analitika;
 3. Hosting kompanija (ako je kompanija imala problema sa radom, a domen Vašeg sajta dolazi od te kompanije, onda je validnost Vašeg sajta narušena);
 4. Ispravnost adrese na kojoj se Vaša kompanija nalazi;
 5. Telfon nije na vidljiv način povezan sa kompanijom ili je povezan sa nekim drugim poslovima;
 6. Komentari korisnika na internetu takođe mogu uticati na rangiranje Vašeg sajta. Ako korisnici Vaš sajt ili brend pominju u negativnom kontekstu, Google će povezati da komentari imaju veze sa Vašim sadržajima.

Autoritativnost domena

Faktori koji doprinose autoritativnosti domena uključuju: raznovrsnost linkova, mnogo dolaznih linkova, i onih linkova koji vode ka različitim sadržajima. Mnogi sajtovi samo na osnovu svoje auritativnosti, mogu brzo rangirati novi sadržaj, na primer CNN.com.

Signali geo-lokacije

Google je u svoj algoritam uveo i geo-lokaciju, čime pomaže korisnicima da na lak način dođu do informacija koje su u njihovoj neposrednoj sredini. Pretpostavlja se da osoba koja traži restoran, a nalazi se u Novom Sadu, neće hteti da za rezultat pretrage dobije restorane u Valjevu, jer joj ta informacija nije od koristi. Da bi zadovoljio specifične potrebe svojih korisnika, Google putem svog algoritma traži sledeće elemente:

 1. Ekstenzije domena (.com, .rs, .edu…);
 2. Jezik;
 3. Geo-lokacija dolaznih linkova;
 4. Host/ IP adresa;
 5. Podešavanje Geo-lokacije na sajtu Webmaster Tools;
 6. Registracija Google mesta (Google My Business);
 7. Adresa pošte za registraciju domena;
 8. Lokacija posetilaca/ Google analitika i drugi izvori;
 9. Slike koje imaju u svom meta opisu Geolokaciju.

Vreme provedeno na sajtu i ponašanje korisnika

Google kroz svoj algoritam prati i elemente kao što su: vreme korisnika provedeno na sajtu, da li se nakon dolaska sa Google-a, korisnik zadržava na sajtu ili se odmah vraća u pretraživač (,,bounce rate“), koliko puta su korisnici kliknuli na neki sadržaj (ako sadržaj ima mnogo klikova, relevantnost stranice se povećava, ovaj faktor se još naziva ,,click trough rate“, stopa konverzije (ako se posete sajtu vremenom povećavaju, to je signal Google-u da je sajt relevantan) i povratak posetilaca (Google na osnovu povratka posetilaca dobija signal da je sadržaj isprva bio relevantan za korisnika, što je uslovilo da se on ponovo vrati na taj sajt).

Identifikatori kompanije

Adresa kompanije, broj telefona i drugi bitni identifikatori koji su vezani za veb stranicu, a služe za asocijaciju sa imenom kompanije, proizvodom ili uslugom su bitni faktori eksternog rangiranja. Ovi faktori utiču na izgrađivanje poverenja kompanije i dobrog pozicioniranja u Google mapi.

Društvene mreže

Google u svom pretraživanju koristi rezultate dostupne na društvenim mrežama, kao što su Facebook, Instragram, LinkedIn, Twitter… Ako se Vaši sadržaji često pominju na ovim društvenim mrežama, Google će to prepoznati kao važnu informaciju, pa će i sadržaji Vašeg sajta biti bolje rangirani jer su i to eksterni faktori rangiranja.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da je Google algoritam mnogo kompleksniji nego što smo mislili. Elementi algoritma ne prate samo ukucane ključne reči, naslove sadržaja ili opise u deskriptivnom linku, već i ponašanje korisnika na Vašem sajtu, linkovani tekst koji dolazi sa drugih sajtova, autoritativnost sajta i mnoge druge faktore.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa optimizacijom za Google ili su Vam potrebne profesionalne SEO usluge, slobodno nas kontaktirajte kako bismo uradili besplatnu analizu Vašeg sajta i dali Vam predloge za optimizaciju kako biste bili rangirani bolje na Google pretrazi.

Podelite ovaj članak

Pročitajte ostale članke

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.