Biznis plan – strategija do uspešnog poslovanja

  • Početna
    /
  • Biznis plan – strategija do uspešnog poslovanja
biznis-plan

Svi žele više posetilaca na sajtu, više prihoda, bolju prodaju, dok se problem najčešće javlja u nalaženju ili kreiranju prave strategije za tako nešto. Da biste izgradili uspešnu kompaniju i posao, moraćete da kreirate i fino podesite biznis plan, procenite svoje finansije, popunite sve pravne papire, izaberite partnere, izaberite najbolje alate i sisteme koji će Vam pomoći da ostvarite  ono što ste primarno zamislili.

Pre nego što započnete kreiranje biznis plana, pažljivo razmislite o tome šta čini Vaše poslovanje jedinstvenim. Ako planirate da kreirate novu liniju sportske odeće, na primer, onda bi bilo dobro da se po nečemu razlikujete od već postojećih kompanija koje se bave prodajom sportske odeće.

U biznis planu se zato treba pozabaviti pitanjima:
Šta Vas izdvaja od drugih? Da li planirate da napravite odeću za određene sportske ili atletske aktivnosti, kao što su joga ili planinarenje ili tenis? Da li koristite ekološki prihvatljiv materijal? Da li određeni procenat Vaših prihoda ide u dobrotvorne svrhe? Da li brend promoviše zdrav način života i pozitivnu sliku o sebi?

Jako je bitno naglasiti da se ne prodaje samo proizvod i usluga, već i vrednosti i iskustva brenda, tako da pitanja koja sadrži biznis plan moraju da obuhvataju sistem vrednosti kompanije, tačnije odgovor na pitanje koje su vrednosti u prvom planu. Biznis plan je moguće menjati u svakom trenutku, što je zapravo i poželjno na neki način, jer ćete tokom vremena i rada shvatiti šta treba menjati, a šta treba ostaviti kao autentično.

Biznis plan – osnovni koraci

Ukratko, može se reći da biznis plan sadrži sledeće korake:

Pisanje izvršnog  rezimea
Opisivanje kompanije i poslovnog  modela
Analiziranje uslova tržišta
Opisivanje proizvoda ili usluge
Izlistavanje svih operativnih i upravljačkih uloga
Dizajniranje strategija marketinga i prodaje
Detaljniji finansijski plan sa poslovnim troškovima, finansiranjem i projekcijama prihoda
Sumiranje prethodnih tačaka i zaključak

Pisanje izvršnog  rezimea

Svrha izvršnog rezimea je da da pogled na kompaniju i tržište.  Izvršni rezime trebalo bi da sadrži:

1. Profil kompanije: ukratko objasniti strukturu poslovanja, prethodno iskustvo koje kompanija ima u poslovanju, veštine koje su bitne za poslovanje, kao i koji profili ljudi se mogu zapošljavati.

2. Opis kompanije: objasniti gde se kompanija nalazi, koje je njeno poslovno područje, kao i na koji tip usluga ili proizvoda je orijentisana.

3. Tržište: pojašnjenje analize tržišta. Do kojih rezultata ste došli? Šta je ono što je tržištu potrebno, a šta Vi nudite i na koji način to može olakašati život ili pospešiti ga u smislu funkcionalnosti i praktičnosti.

4. Finansijska razmatranja: objasniti finansijske projekcije i pretpostavke u procesu realizacije navedenih uslova. Šta je potrebno uraditi, gde je najpraktičnije uložiti novac i zašto? Ako je u pitanju sportska oprema, da li su to možda pirodni materijali u koje treba uložiti, da li je to posebna odeća koja može biti multufunkcionalna i sl.

Opisivanje kompanije i poslovnog  modela

U opisivanju kompanije i poslovnog modela, bitno je napisati koja je Vaša vizija i misija u poslovanju, šta očekujete od samog poslovanja, da li je imate neke lične razloge ili motivaciju koja Vas vodi u ostvarivanju poslovnih ciljeva.  Takođe, potrebno je napisati i gde se kompanija nalazi, zašto se nalazi na određenoj lokaciji, koje su glavne delatnosti koje postoje u kompaniji ili glavne delatnosti koje kao kompanija pružate.

Analiziranje uslova tržišta

Jedno od prvih pitanja koje treba postaviti kada testirate svoju poslovnu ideju je da li ona ima mesta na tržištu. Tržište će na kraju diktirati koliko će vaš posao biti uspešan. Koje je Vaše ciljno tržište, i zašto bi ta grupa bila zainteresovana za kupovinu specifičnog proizvoda? Ovde takođe treba uključiti u analizu prednosti i nedostatke konkurencije. Pregledajte snage i slabosti potencijalnih konkurenata, kao i strategije koje će vam pružiti konkurentsku prednost.

Opisivanje proizvoda ili usluge

Ovde pišete u detalje o tome šta prodajete i kakve koristi od toga imaju Vaši kupci ili korisnici usluga. Ako niste u mogućnosti da artikulišete kako ćete pomoći svojim klijentima onda Vaša poslovna ideja možda neće biti dobra. Vrlo je važno da opišete problem koji pokušavate da rešite i kako se u sve to uklapa u proizvod ili uslugu koju nudite. Da li neke druge kompanije takođe nude rešenje za ove probleme i ako je tako, po čemu ste onda Vi autentični?

Izlistavanje svih operativnih i upravljačkih uloga

U delu koji se odnosi na izlistavanje uloga bitno je prikazati jedinstvenu organizacionu i upravljačku strukturu Vašeg biznisa. U ovom delu treba prikazati koji profili ljudi će biti odgovorni za određene poslovne delatnosti i zašto? Koji su njihovi zadaci prilikom izvršavanja poslova, koje su odgovornosti svakog člana tima i slično.

Međutim dešava se da posao još uvek nije dovoljno razrađen da bi se tačno znalo ko će šta raditi, ali se unapred može pretpostaviti okvirno, a kasnije menjati prema potrebi kako kompanije tako i tržišta.

Dizajniranje strategija marketinga i prodaje

U oblasti koja se odnosi na marketing, planirate sveobuhvatne marketinške i prodajne strategije koje će prikazati načine prodaje proizvoda ili usluge. Pre nego što počnete da radite na svom marketingu i prodajnom planu, moraćete da analizirate tržište i izaberete ciljnu grupu.

Ovde bi trebalo odgovoriti na pitanja: Kako planirate svoje aktivnosti na tržištu? Kako ćete razvijati posao? Koji komunikacioni kanali su bitni za distribuciju i kontakt sa klijentima? Kako ćete oformiti cenu i koje ćete strategije koristiti u tom procesu?

Detaljniji finansijski plan sa poslovnim troškovima, finansiranjem i projekcijama prihoda

Analiziranje finansijskog modela uključuje početni trošak, finansijske projekcije i zahtev za finansiranje (u slučaju kreiranja predloga za investitore). Vaš početni trošak se odnosi na resurse koji će Vam trebati da započnete svoj posao – i procenu koliko će koštati svaki od korišćenih sredstava ili materijala koje ćete koristiti.

Da li iznajmljujete poslovni prostor? Da li Vam je potreban računar? Telefon? Svaka od navedenih stavki ima svoju cenu i vrlo je bitno da se bude iskren i kritički nastrojen kada su ove stvari u pitanju.

Sumiranje prethodnih tačaka i zaključak

U delu koji se odnosi na sumiranje prethodnih tačaka i zaključak možete navesti određene priloge ili delove koje svakako vredi razmtrati tokom daljeg istraživanja poslovanja kompanije i tržišta, kao i određeni zaključak u vezi sa tim šta očekujete od poslovanja i kako to nameravate da ostvarite.

Ovde je moguće izlistati zaključke do kojih ste došli razmatrjući sve gorenavedene stavke. Naravno, ovaj deo nije obavezan  i može sadržati samo priloge ili neka zakonska dokumenta.

Podelite ovaj članak

Pročitajte ostale članke

Internet marketing

Google oglašavanje za neupućene

U današnje vreme, kada se sve pretražuje na internetu, oglašavanje postaje sve značajnije. Google oglašavanje je jedan od najefikasnijih načina da se dođe do potencijalnih

Pročitaj još

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.