Neverbalna komunikacija u poslovnom okruženju

Blog neverbalna komunikacija

Do sada je u našim blogovima bilo reči o tome kako se na klijente može uticati putem društvenih mreža, a kroz korišćenje jednostavnih psiholoških trikova koji često uključuju boje, koncept slike i kombinaciju elemenata. Danas pričamo o drugačijoj, neposrednoj formi komunikacije, koja uključuje direktnu vezu sa klijentom. Ipak, i takvu, direktnu vezu, danas interpretiramo kroz […]

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.