Negativni faktori rangiranja/manipulacija rezultatima

Faktori rangiranja

Faktori rangiranja koji su pojašnjeni u prethodnim tekstovima prikazani su kao vid on-site i off-site optimizacije. Danas razmatramo koji od tih faktora optimizacije mogu negativno uticati na rangiranje u pretraživaču. 

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.