Optimizacija i formatiranje slika za sajt

Optimizacija slika za sajt ukratko znači prilagođavanje veličine slike Google-ovim pravilima učitavanja sajta. Međutim, da bi slika održala svoj kvalitet i ostala jednako validna kako za Google tako i za korisnika, potrebno je formatiranje.

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.