Facebook pixel – efektivnije kreiranje kampanje

facebook-pixel

Nije tajna da posao napreduje tek kada je marketinška aktivnosti usklađena sa potrebama ciljne grupe i ciljevima kompanije. Naravno, marketing zavisi od vremena, ali i tipa kompanije. Nekada će biti potrebno da se služimo standardnim izvorima komunikacije, nekada ćemo morati da se približimo potencijalnim kupcima putem društvenih mreža. Iako je preporuka kao oblik reklame bila […]

Influence marketing i influenceri

Yoast SEO

Influence marketing je nastao kao posledica uticaja Twitter društvene mreže. Ovaj marketing je dobio naziv od engleski reči ,,influence” što znači uticaj.

Explore feed Srbija – kako da povećam organic reach

U oktobru 2017. godine, Facebook je odlučio da testira novu opciju pod nazivom explore feed. Facebook ovu opciju još uvek istražuje, tako da se ne zna da li će ona zapravo zaživeti. Pretpostavljeno vreme trajanja ovog eksperimenta je od 3 do 6 meseci. Eksperimentom su obuhvaćene samo neke od zemalja i to: Bolivija, Gvatemala, Kambodža, […]

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.