Eksterni faktori rangiranja (off-site SEO)

eksterni faktori rangiranja

Eksterni faktori rangiranja su isto toliko bitni kao i faktori internog rangiranja, možda i bitniji, jer na ove faktore nemamo direktan uticaj. Kako je nemoguće manipulisati ovim faktorima, Google im kroz strukturu svog algoritma pridaje veću pažnju.

Optimizacija sajta za Google / Faktori koji utiču na optimizaciju

Optimizacija sajta

Google kao vodeći pretraživač informacija da bi način poslovanja održao nekonkuretnim često uvodi nova pravila u funkcionisanje sajtova čineći optimizaciju kompleksnijom. Optimizacija sajta poslodavcima služi za promociju  proizvoda. Međutim, ako se sajt sporo učitava ili ne zadovoljava neke druge kriterijume Google smernica poslovanja, uspeh će verovatno izostati. Dakle, postavlja se pitanje kako optimizovati sajt za […]

Kontaktirajte nas

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.