Eksterni faktori rangiranja (off-site SEO)

eksterni faktori rangiranja

Eksterni faktori rangiranja su isto toliko bitni kao i faktori internog rangiranja, možda i bitniji, jer na ove faktore nemamo direktan uticaj. Kako je nemoguće manipulisati ovim faktorima, Google im kroz strukturu svog algoritma pridaje veću pažnju.