Usluge

Poslovno i Marketing Planiranje

Business and marketing consulting usluge podrazumevaju detaljno istraživanje, analizu i izradu kvalitetnog poslovnog i marketing plana u cilju adekvatnog nastupa na tržištu i povećanja profitabilnosti poslovanja.