CENOVNIK

USLUGA IZRADE SAJTA

500€

Jednojezičan sajt do 10 stranica
Onsite SEO optimimizacija

Svaka naredna stranica od 20€

Cene se odnose na stranice sa standardnim elementima i sadržajima, sa uobičajenom količinom sadržaja (do 3 vertikalna ekrana po strani, odnosno 25 elemenata). Za dodatne funkcionalnosti i posebne vizuelne elemente formira se posebna cena.

USLUGE IZRADE INTERNET PRODAVNICE (WOOCOMMERCE)

700€

Izrada internet prodavnice (do 50 proizvoda ili varijacija)

Onsite SEO optimimizacija

Unošenje svakog narednog proizvoda / varijacije (po proizvodu) 2.5 €

Napredna prilagođavanja izgleda stranica Cart, Checkout i Order Confirmation page od 50€

Cene se odnose na proizvode sa standardnim elementima i sadržajima, sa uobičajenom količinom sadržaja, slika i informacija. Za dodatne funkcionalnosti i posebne vizuelne elemente formira se posebna cena.

USLUGE IZRADE E-LEARNING PLATFORME (LEARNDASH)

700€

Izrada e-learning platforme sa jednim e-learning kursom

Kreiranje svakog sledećeg e-learning kursa (do 10 lekcija, tema i kvizova, za veće kurseve određuje se posebna cena prilagođena veličini kursa) – 350€

Izrada naprednih funkcionalnosti platforme (stizanje notifikacija na email, „gejmifikacija“ platforme, elektronski dnevnik, višestruki predavači i slično) od 50€

U standardne funkcionalnosti e-learning platforme spadaju izrada kvizova (8 tipova pitanja), prikaz napretka za korisnike (progress bar), mogućnost uslovljenog prikaza sadržaja kurseva na osnovu pređenosti kursa, lekcije ili kviza, određivanje minimalnog vremena koje korisnik mora da provede na lekciji, određivanje dužine dostupnosti kursa, prilagođen dizajn svih sadržaja za prikaz na mobilnim uređajima. Za dodatne funkcionalnosti i posebne vizuelne elemente cena se naknadno određuje.

IZRADA VIŠEJEZIČNOG SAJTA - WPML LIFETIME LICENSE (189$) JE UKLJUČEN U CENU

620€

Dodavanje drugog jezika – do 10 stranica

Dodavanje svakog sledećeg jezika – do 10 stranica – 90€

Svaka naredna stranica (za sajtove više od 10 stranica) – 5€

Cene se odnose na proizvode sa standardnim elementima i sadržajima, sa uobičajenom količinom sadržaja, slika i informacija. Za dodatne funkcionalnosti i posebne vizuelne elemente formira se posebna cena.

USLUGE PREVOĐENJA (ENGLESKI I NEMAČKI JEZIK)

10€
Cena jedne prevodilačke kartice (kartica = 1500 karaktera bez razmaka / 1800 karaktera sa razmacima)

Možemo da ponudimo i usluge prevoda sa drugih jezika ukoliko je neophodno. Kontaktirajte nas da biste proverili izvodljivost potrebnog prevoda.

USLUGE PISANJA SADRZAJA
COPYRIGHT

0.04€ / reč
Cena pisanja stručnih tekstova se obračunava po broju reči napisanog teksta
Minimalan broj reči za post je 700

USLUGE VOĐENJA KAMPANJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
(Osnovni paket)

100€

Kreiranje 2 posta nedeljno
Budžet za oglašavanje do 100€
Kreiranje do 2 reklamne kampanje

Povećanje broja relevantnih pratilaca

Moguće je kombinovati pakete u skladu sa Vašim potrebama. Za kreiranje prilagođenog paketa su potrebne naknadne konsultacije.

Postovi se objavljuju na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

U cenu usluge nije uključeno dizajniranje grafika na postovima od strane profesionalnog dizajnera.

Moguće je proširiti uslugu i na druge društvene mreže, pri čemu dolazi do srazmerne korekcije cene usluga.

USLUGE VOĐENJA KAMPANJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
(Srednji paket)

200€

Kreiranje 3 posta nedeljno
Budžet za oglašavanje do 200€
Kreiranje do 4 reklamne kampanje

Povećanje broja relevantnih pratilaca

Moguće je kombinovati pakete u skladu sa Vašim potrebama. Za kreiranje prilagođenog paketa su potrebne naknadne konsultacije.

Postovi se objavljuju na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

U cenu usluge nije uključeno dizajniranje grafika na postovima od strane profesionalnog dizajnera.

Moguće je proširiti uslugu i na druge društvene mreže, pri čemu dolazi do srazmerne korekcije cene usluga.

USLUGE VOĐENJA KAMPANJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
(Napredni paket)

400€

Kreiranje 4 posta nedeljno
Budžet za oglašavanje do 500€
Kreiranje do 8 reklamnih kampanja

Povećanje broja relevantnih pratilaca

Moguće je kombinovati pakete u skladu sa Vašim potrebama. Za kreiranje prilagođenog paketa su potrebne naknadne konsultacije.

Postovi se objavljuju na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

U cenu usluge nije uključeno dizajniranje grafika na postovima od strane profesionalnog dizajnera.

Moguće je proširiti uslugu i na druge društvene mreže, pri čemu dolazi do srazmerne korekcije cene usluga.

OSTALE USLUGE

Izrada logotipa

50€

Izrada knjige standarda (memorandum, vizit-karta, set logotipa, izbor fontova, boja i forme dokumentacije)
250€
SEO – optimizacija sajta za dobro rangiranje na internet pretraživačima
150€
Održavanje sajta na mesečnom nivou
od 30€
Ponuda se odnosi na standardne vidove usluga i regularni tip održavanja. Za posebne prohteve cena se određuje od slučaja do slučaja.